GIBS Logo

VÄLKOMMEN TILL GERTRUDE OCH IVAR PHILIPSONS STIFTELSE!

Nu är ansökningsperioderna för år 2020 avslutade och så även stiftelsens satsningsområde i den form som det haft sedan 2017. Inför 2021 har vi gjort en del förändringar och justeringar av stiftelsens satsningsområde. Dessa har nu publicerats under fliken satsningsområde. Samma sista ansökningsdatum gäller som tidigare; 15 april och 15 oktober 2021.

 Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga (se “Om Stiftelsen”).

I samband med att Stiftelsen 2010 firade sitt 50-års jubileum beslöt styrelsen att under de närmst följande åren inrikta huvuddelen av sin verksamhet mot ett satsningsområde. Mellan åren 2010 och 2016 var satsningsområdet “Barn – Kultur – Integration”. De motiv som var vägledande för styrelsens beslut redovisas på annat ställe på hemsidan (Se pdf ordförandens anförande). Från och med 2017 har stiftelsen breddat satsningsområdet.

Under 2020 har bidrag inom satsningsområdet på totalt 1,7  MSEK utbetalats till 8 större och mindre projekt.

Parallellt härmed har 420 000:- utbetalats till behövande i olika delar av landet.

För bidragsgivningen 2021 gäller följande:

  • Nytt satsningsområde från och med 2021.
  • Individuella stipendier delas inte ut under 2021.
  • 420.000 kr har avsatts för socialt stöd till behövande (Individuell prövning och fördelning handhas av Föreningen FVO).

Logga in