GIBS Logo

VÄLKOMMEN TILL GERTRUDE OCH IVAR PHILIPSONS STIFTELSE!

I och med höstens styrelsemöte den 24 november 2016 avslutades satsningsområdet Barn-Kultur-Integration som löpt sedan 2010. Inför 2017 utlyser stiftelsen det framtida satsningsområdet med start i och med första ansökningstillfället den 15 april 2017. 

Stiftelsens satsningsområde för åren 2017-2020.

Unga vuxna, ett öppet samhälle, social integration och kritiskt tänkande.

För att läsa mer om stiftelsens satsningsområde gå till fliken Satsningsområde.

*

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga (se “Om Stiftelsen”).

Ansatsen har varit bred, på senare år med en tyngdpunkt inom de konstnärliga och humanistiska områdena. I samband med att Stiftelsen 2010 firade sitt 50-års jubileum beslöt styrelsen att under de närmsta åren inrikta huvuddelen av sin verksamhet mot satsningsområdet “Ungdom – Kultur – Integration”. De motiv som varit vägledande för styrelsens beslut redovisas på annat ställe på hemsidan (Se pdf ordförandens anförande).

Under 2016 har bidrag inom satsningsområdet på totalt 1,4 MSEK utbetalats till 13 större och mindre projekt.

Parallellt härmed har 420 000:- utbetalats till behövande i olika delar av landet.

Slutligen har 33 stipendier inom konstnärliga och humanistiska områden på totalt 732 000:- delats ut.

För bidragsgivningen 2017 gäller följande:

  • Nytt satsningsområde för åren 2017-2020 läs mer under fliken Satsningsområde.
  • Ett antal stipendier på 10.000 kr – 30.000 kr med inriktning mot konstnärliga och humanistiska områden kommer att delas ut.
  • 420.000 kr har avsatts för socialt stöd till behövande (Individuell prövning och fördelning handhas av Föreningen FVO).

Logga in