GIBS Logo

VÄLKOMMEN TILL GERTRUDE OCH IVAR PHILIPSONS STIFTELSE!

I och med höstens styrelsemöte den 24 november 2016 avslutades satsningsområdet Barn-Kultur-Integration som löpt sedan 2010. Från och med vårterminen 2017 utlyser stiftelsen det framtida satsningsområdet med start i och med första ansökningstillfället den 15 april 2017. 

Stiftelsens satsningsområde för åren 2017-2020.

Unga vuxna, ett öppet samhälle, social integration och kritiskt tänkande.

För att läsa mer om stiftelsens satsningsområde gå till fliken Satsningsområde.

*

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga (se “Om Stiftelsen”).

I samband med att Stiftelsen 2010 firade sitt 50-års jubileum beslöt styrelsen att under de närmst följande åren inrikta huvuddelen av sin verksamhet mot ett satsningsområde. Mellan åren 2010 och 2016 var satsningsområdet “Barn – Kultur – Integration”. De motiv som var vägledande för styrelsens beslut redovisas på annat ställe på hemsidan (Se pdf ordförandens anförande). Från och med 2017 har stiftelsen breddat satsningsområdet.

Under 2019 har bidrag inom satsningsområdet på totalt 2,2 MSEK utbetalats till 13 större och mindre projekt.

Parallellt härmed har 420 000:- utbetalats till behövande i olika delar av landet.

Slutligen har 7 stipendier inom konstnärliga och humanistiska områden på totalt 373 000:- delats ut.

För bidragsgivningen 2020 gäller följande:

  • Nytt satsningsområde för åren 2017-2020 läs mer under fliken Satsningsområde.
  • Individuella stipendier delas inte ut under 2020.
  • 420.000 kr har avsatts för socialt stöd till behövande (Individuell prövning och fördelning handhas av Föreningen FVO).

Logga in