GIBS Logo

VÄLKOMMEN TILL GERTRUDE OCH IVAR PHILIPSONS STIFTELSE

Observera att stiftelsen från och med hösten 2022 ser över och kommer att förändra sitt arbetssätt. Stiftelsen tar därför inte emot ansökningar inom satsningsområdet för närvarande. Mer information kommer inom kort här på hemsidan.  

Det går fortfarande bra att söka individuella sociala bidrag via FVO. Vänligen se under respektive flik.

 Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har sedan sin tillkomst 1960, dels lämnat stöd till behövande, dels delat ut stipendier eller på annat sätt stött kunskapsutveckling och vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot barn och unga (se “Om Stiftelsen”).

I samband med att Stiftelsen 2010 firade sitt 50-års jubileum beslöt styrelsen att under de närmst följande åren inrikta huvuddelen av sin verksamhet mot ett satsningsområde. De motiv som var vägledande för styrelsens beslut redovisas på annat ställe på hemsidan (Se pdf ordförandens anförande). Från och med 2017 har stiftelsen breddat satsningsområdet.

Under 2021 har bidrag inom satsningsområdet på totalt 1,9  MSEK utbetalats till 8 större och mindre projekt.

Parallellt härmed har 420 000:- utbetalats till behövande i olika delar av landet.

För bidragsgivningen 2022 gäller följande:

  • Nytt satsningsområde från och med 2021.
  • Individuella stipendier delas inte ut under 2022.
  • 420.000 kr har avsatts för socialt stöd till behövande (Individuell prövning och fördelning handhas av Föreningen FVO).

Logga in