GIBS Logo

Observera att stiftelsen under hösten 2022 ser över och förändrar sitt arbetssätt. Stiftelsen tar därför inte emot några nya ansökningar inom satsningsområdet för närvarande. Mer och ny information kommer under hösten här på hemsidan.

Det går fortfarande att söka individuella sociala bidrag via FVO, se nedan.

 

ANSÖKAN OM SOCIALA BIDRAG OCH EKONOMISKT STÖD FÖR BEHÖVANDE

 Ansökan om ekonomist stöd till behövande ska ske direkt till Stiftelsen FVO som vi samarbetar med och ska alltså inte skickas till oss på GIPS. Detta är viktigt eftersom ansökan inte kan behandlas om den kommer fel.

Föreningen FVO

Tryckerigatan 8

111 28 Stockholm
kansliet (beställning av blanketter):
Tel: 08-411 33 31

På FVOs hemsida: www.foreningenfvo.se kan du läsa om hur man söker och vad man kan få stöd till, där finns även ansökningsblankett att ladda ned.

 

Stiftelsens kontaktperson
(för frågor angående stiftelsen i allmänhet, bidragsgivning eller ansökan):
Catharina Sachs
Stiftelsens sekreterare
E-post: info@gipstiftelse.se

Stiftelsens postadress
Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse
Box 1012, 269 21 Båstad


Logga in