GIBS Logo

STIFTELSENS SOCIALA BIDRAGSVERKSAMHET

Ett av de ändamål som angivits för Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka. Inom detta område har vi etablerat ett samarbete med Föreningen FVO, som har långvarig erfarenhet av stödverksamhet av detta slag.

Den som söker stöd från vår stiftelse måste först beställa eller ladda ned en ansökningsblankett från FVO på den adress som anges nedan. För att det sedan skall vara möjligt att bedöma behovet av bidrag erfordras en fullständig redovisning med verifikationer och intyg enligt de anvisningar som ges på ansökningsblanketten.

Observera följande:

  • Ofullständigt ifyllda ansökningar tas inte upp till behandling.
  • Stöd ges inte till konvalescent- eller klimatresor.
  • Ansökningar från personer med andra bostadsorter än Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att prioriteras.

Adress för ansökningar om stöd till behövande:

Föreningen FVO

Tryckerigatan 8

111 28 Stockholm

telefon:08-20 03 40 och 08-411 33 31.

Mer information och blanketter att ladda ned finns på Föreningen FVO:s hemsida www.foreningenfvo.se


Logga in